Maailman työturvallisuus- ja terveyspäivä 28.4.2019.

25.04.2019

Maailmassa kuolee joka päivä 7500 ihmistä epäterveellisten ja vaarallisten työolosuhteiden takia. Näistä 6500 menehtyy työperäisiin sairauksiin ja 1000 työtapaturmissa.

Kansainvälistä työturvallisuus- ja terveyspäivää vietetään maailmanlaajuisesti 28. huhtikuuta. Teemapäivän tarkoitus on muistuttaa, että työterveyskulttuurin tulisi olla joka puolella maailmaa sellainen, että se kunnioittaa yksilön oikeuttaa turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön.

Tutustu teemapäivän sivustoon

Hyvä valaistus ehkäisee työtapaturmia ja parantaa työhyvinvointia

Hyvässä työtilassa valaistusvoimakkuus on riittävä ja säädettävä sekä valaistus on tasainen ja häikäisemätön. Kun työntekijä kokee valaistuksen vaikuttavan positiivisesti hyvinvointiinsa, johtaa tämä parempaan tuottavuuteen ja työn laatuun. Hyvässä valaistuksessa työntekijä suoriutuu paremmin työtehtävistään erityisesti vaativissa oloissa ja pidempien aikajaksojen aikana. Ennen kaikkea hyvä valaistus ehkäisee työtapaturmia.

Työnantajan velvoitteena on järjestää työpaikalle riittävä valaistus, joka

  • sopii työtehtävän luonteeseen
  • antaa niin paljon valoa, että työntekijä näkee työkohteen ponnistelematta
  • on sovitettu työntekijän henkilökohtaisten ominaisuuksien (ikä, näkökyky, silmälasit ja vireystila) mukaiseksi
  • ei aiheuta tapaturman vaaraa

Tarvitseeko toimintanne turvallisempaa valaistusta?

Kerromme mitä asioita uuden valaistuksen suunnittelussa kannattaa huomioida ja opettavaisia esimerkkejä hyvän valaistuksen vaikutuksesta työturvallisuuteen.