Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Valoremontti Oy
Kalliotie 2, Tuusulan Yrityskeskus, 04360 Tuusula
Y-tunnus 2742458-3

Yhteyshenkilö

Petri Rapeli
petri.rapeli@valoremontti.fi
puhelin +358 50 559 2298

Rekisterin nimi

Valoremontti Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Tietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen tai mahdolliseen asiakassuhteeseen liittyvään oikeutettuun etuun tai suostumukseen. Rekisteriin kerätyt tiedot koostuvat asiakkaan tai yhteyshenkilön itsensä ilmoittamista yhteystiedoista sekä automaattisesti kerättävistä käyttötiedoista. Mikäli käsittely perustuu suostumukseen, se voidaan milloin tahansa peruuttaa.

Kerätyt henkilötiedot

Asiakasrekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

Automaattisesti kerätyt tiedot:

Keräämme automaattisesti joitakin tietoja evästeiden avulla, kun käytät esimerkiksi verkkosivujamme. Automaattisesti kerätyt tiedot voivat mm. olla IP-osoitteesi, sijaintipaikkakuntasi, tietokoneesi tai mobiililaitteesi käyttöjärjestelmä, käyttämäsi selain ja sivustomme käyttöön liittyvä toimintasi. Yleensä verkkosivustomme käyttöön liittyvä toiminta tallentuu vain väliaikaisesti. Voit estää evästeisiin perustuvan automaattisen tietojen keräämisen kytkemällä evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteröidyn henkilötietoja käytetään Valoremontin palveluihin liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen, tilausten käsittelyyn, tuotteiden ja palvelujen toimittamiseen ja kehittämiseen, analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin sekä kohdennettuun mainontaan ja markkinointiin. Valoremontin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän suoramainontaan tai muuhun suoramarkkinointiin tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin sekä verkkomarkkinoinnin kohdistamiseen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakassuhteen elinkaaren eri vaiheissa rekisteröidyltä itseltään tai muilta henkilöiltä rekisteröidyn organisaatiosta. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös kaupparekisteristä tai muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja voidaan käyttää Valoremontin tai sen yhteistyökumppaneiden toimesta rekisterin käyttötarkoituksen määrittämiin toimenpiteisiin. Lisäksi voimme luovuttaa henkilötietojasi, mikäli sen katsotaan olevan tarpeen sovellettavan lain, säädöksen tai viranomaisen pyynnön johdosta.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika tai säilytyskriteerit

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta. Tietojen poistoajat ja poistamiskäytännöt määritellään ja vanhentuneet ja tarpeettomat henkilötiedot poistetaan. Henkilötietojen säilyttämisvelvollisuus voi määräytyä myös lainsäädännön perusteella.

Organisaation tiedot, kuten laskutushistoria ja projektitiedot säilytetään, vaikka yhteyshenkilön henkilötiedot poistetaan.

Rekisteriin kirjattavat henkilötiedot katselmoidaan säännöllisesti ja tiedot poistetaan, kun niiden säilyttämiselle ei ole laillista käsittelyperustetta.

Asiakasrekisterin suojauksen periaatteet

Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Paperimuodossa olevat tiedostot säilytetään lukituissa tiloissa,
jossa on sähköinen kulunvalvonta.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötietonsa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterin edellä kerrotulle yhteyshenkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös rekisterinpitäjän luona edellä kerrotussa osoitteessa.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien virheellisten tietojen oikaisua.

Rekisteröidyllä on myös tietyissä tilanteissa oikeus poistaa häntä koskevat henkilötiedot rekisteristä sekä pyytää niiden siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen.

Rekisteröidylle voidaan osoittaa sähköistä suoramarkkinointia edellyttäen, että rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa. Rekisteröidyllä on oikeus, milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumus.

Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla rekisteröidyn kanssa. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa henkilötietojen käsittelyä koskeva asia myös tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.