Toimistovalaistus ja sisävalaistus

Energiatehokas LED-valaistus vaikuttaa työntekijöiden viihtyvyyteen, hyvinvointiin, vireyteen ja tehokkuuteen.

Toimistojen ja muiden erilaisten sisätilojen laadukas ja ammattitaidolla suunniteltu LED-valaistus vaikuttaa merkittävästi työntekijöiden viihtyvyyteen, hyvinvointiin, vireyteen ja tehokkuuteen. Toimisto- ja sisävalaistuksessa on tärkeää ottaa huomioon mm. oikea valoteho, valon väri, valon tasaisuus ja häikäisemättömyys. Varsinkin toimistovalaistuksessa liian vähäisellä tai liiallisella valolla on häiritsevä vaikutus työskentelyyn. Meiltä saa räätälöidyn tarpeisiin sopivan älykkään valaisratkaisun mm. toimistokiinteistöihin, kouluihin, julkisiin tiloihin ja liikuntahalleihin.

Energiatehokas toimistovalaistus parantaa viihtyvyyttä ja lisää hyvinvointia

Optimaalisesti suunnitellulla toimistovalaistuksella voidaan tukea ihmisen luontaista vuorokausirytmiä. Ihmisen vuorokausirytmin tukeminen taas vahvistaa ihmisten työtehoa, vireystilaa ja yleistä hyvinvointia jopa yksilötasolla. Tämän takia valaistuksen suunnitteluvaiheessa otetaan hyvin tarkasti huomioon tilan luonne ja tilassa tapahtuva työn luonne. Vaatiiko tila pelkästään hyvän yleisvalon, vai tarvitaanko siellä joissakin kohdin kohdevalaistusta tai jopa työpistekohtaista valaistuksen säätöä? Tilassa täytyy myös ottaa huomioon tilan koko, seinien ja katon väri sekä muut pinnat, jotka mahdollisesti vaikuttavat valaistuksen heijastuksiin.

Yksinkertaisuudessaan hyvä toimisto- ja sisävalaistus on sellainen, joka ei häiritse eikä häikäise käyttäjää vaan se tukee työntekijöitä ja tilassa tapahtuvia työtehtäviä. Onnistuneeseen lopputulokseen vaikuttaa mm. LED-valaisimien valinta, oikeanlainen valoteho ja värilämpötila, säädettävyys ja älykkyys.

Laadukkaat LED-valaisimet

Signifyin Philips-valaisimet täyttävät toimisto- ja sisävalaistuksen kaikki vaatimukset esimerkiksi tehon ja toiminta- ja huoltovarmuuden osalta. Niissä on myös otettu huomioon edellytykset luoda käyttäjien hyvinvointia tukeva ihmiskeskeisen valaistus. Tuotevalikoima on erittäin laaja ja löydämme sieltä aina sinun liiketoimintaasi sopivat valaisimet. Tarpeen vaatiessa valaisimet voidaan myös räätälöidä tarpeisiin sopiviksi.

Valoteho, valontasaisuus ja värilämpötila

Hyvässä toimisto- ja sisävalaistuksessa on huomioitu valaistusstandardit, jotka määrittävät optimaalisen valotehon ja värilämpötilan erilaisiin sisätiloihin – tilassa tapahtuvat toiminnot huomioiden. Myös valaisimen optiikan valinnalla on valtava merkitys onnistuneeseen ja käyttäjäänsä tukevaan lopputulokseen.

Säädettävyys

Säädettävyys tuo mukavuutta. Jos valaistusta on mahdollista säätää työtehtävien mukaisesti, tukee se silloin optimaalisesti myös käyttäjäänsä. Esimerkiksi tarkkuutta vaativissa tehtävissä toimistossa valotehon ja värilämpötilan tulisi olla säädettävissä sitä vastaavaksi. Kun taas vaikka rentouttavan kuunteluhetken aikana koululuokassa, valaistuksen tulisi olla säädettävissä sitä tukevaksi.

Älykkyys

Älykkyyttä voi lisätä valaistukseen monin eri keinoin. Yleisimpiä tapoja toimisto- ja sisävalaistuksessa on käyttää esimerkiksi päivänvalotunnistusta tai läsnäolotunnistusta. Päivänvalotunnistus huomioi ulkoa tulevan valon määrän ja säätää sisävalaistusta sen mukaisesti. Läsnäolotunnistus taas sytyttää valaistuksen henkilön saapuessa työpisteelle ja sammuttaa valon tietyn ajan kuluttua, kun työpisteeltä on poistuttu. Älykkyys myös lisää energiatehokkuutta, koska valaisimet eivät pala täydellä teholla koko ajan, ja tuo siten yritykselle suoraa rahansäästöä.

Julkisten tilojen valaistusratkaisut

Erilaisten julkisten tilojen, kuten koulujen päiväkotien ja kirjastojen, valaistuksen käyttötuntimäärät nousevat monesti erittäin korkeaksi, koska tilojen kävijämäärät ovat suuria ja aukiolotunnit pitkiä. Valaistukseen kannattaa kuitenkin panostaa sillä sen vaikutus jo pelkästään asiakaskokemukseen ja tilan vetovoimaisuuteen on valtava. Unohtamatta perinteisempiä valaistuksen tuomia lisäarvojen kuten hyvinvointi, vireys ja tuottavuus.  Suurien käyttötuntimäärien takia myös älykkyyteen kannattaa investoida.

Liikuntahallien ja urheilutilojen valaistus

Liikuntahallien ja urheilutilojen valaistus suunnitellaan tukemaan siellä tapahtuvia urheilulajeja ja urheilusuorituksia. Myös sillä on merkitystä, että minkä tasoista urheilutoimintaa tilassa toteutetaan. Esimerkiksi liikuntahallissa, joka on harrastelijoiden käytössä, vaaditaan pienempiä valotehoja kuin vaikka liikuntahallissa, jossa järjestetään korkeamman kilpatason televisioitavia tapahtumia. Älykkyydellä on suuri merkitys myös liikuntahallien ja urheilutilojen valaistuksessa. Esiohjelmoitu valaistuksen ohjaus mahdollistaa erilaisten valaistustilanteiden valinnan nappia painamalla – riippuen siitä, että minkälainen tilaisuus tai urheilutapahtuma on käynnissä. Puhumattakaan kasvavista energiansäästöistä ja pienentyvästä hiilijalanjäljestä.

Tutustu Haminan kaupungin valaistussaneeraukseen.

Suosittua sisältöä