ATEX-valaistus

ATEX-valaistus soveltuu räjähdysvaarallisiin tiloihin, joissa on palavaa kaasua, syttyviä höyryjä tai pölyä sisältäviä räjähdysvaarallisia ilmaseoksia.

ATEX, joka on ennen tunnettu nimeltä Ex-määräys, liittyy räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävien laitteiden lainsäädäntöön. Nykyään ATEX-valaistusta säätelee EU-direktiivi, joka koskee välineitä ja työskentelyä alueilla, missä käsitellään räjähdysvaarallisia aineita. ATEX-direktiivissä on määritelty, että minkälaisen sähkölaitteen tulisi olla, jotta sitä voidaan käyttää turvallisesti. Sähkölaitteen turvallisuutta määrittää tilaluokka, laiteryhmä, lämpötilaryhmä ja ilmankoostumusryhmä. Direktiiviä noudattamalla saadaan luotua turvallinen ja pitkän elinkaaren ATEX-valaistus.

Direktiivin mukainen ATEX-valaistus täytyy ottaa huomioon teollisuuden tiloissa, jotka on luokiteltu riskialttiiksi. ATEX-valaistus soveltuu räjähdysvaarallisiin tiloihin, joissa on palavaa kaasua, syttyviä höyryjä tai pölyä sisältäviä räjähdysvaarallisia ilmaseoksia.  Valaistuksen tulisi olla räätälöity käyttöympäristöön, tilaan, ja tilassa tapahtuviin työtehtäviin sopivaksi myös tiloissa, jotka vaativat ATEX-valaistuksen. Tällöin valaistuksen avulla voidaan luoda todellista lisäarvoa käyttäjilleen. Valaistus on olennainen osa riskialttiiden teollisuuden tilojen turvallisuutta, viihtyvyyttä ja tuottavuutta, joten siihen kannattaa panostaa valitsemalla direktiivinmukainen ja laadukas pitkän elinkaaren ratkaisu.

ATEX-valaisin takaa turvallisuuden

Räjähdysvaarallisiin tiloihin valitaan aina ATEX-hyväksynnän omaavat valaisimet turvallisuuden takia. ATEX-hyväksyntä takaa sen, että valaisimet eivät toimi syttymislähteenä esimerkiksi sähköenergian, staattisen sähkön tai mekaanisen kitkan aiheuttaman kuumenemisen tai kipinöinnin vuoksi.

ATEX-hyväksynnän omaavat valaisimet on testattu laboratorio-olosuhteissa hyvin tarkkaan ja jopa suunniteltu siten, että valaisimen muotoilu edistää turvallisuutta ja pitkää käyttöikää haastavissa käyttöympäristöissä. Laboratoriotesteihin kuuluu mm. iskunkestävyys- ja tiiveysvaatimustestit. Valaisimen tulisi selvitä pudotustesteistä vaurioitumatta sekä olla niin tiivis, että nestemäisiä tai kiinteitä aerosoleja ei pääse valaisimen sisälle missään tilanteessa aiheuttaen merkittävää riskiä esimerkiksi työntekijöille.

Jokaisen ATEX-valaisimen rungossa on suojaluokituksesta kertova koodi, joka määrittää, että minkälaisessa käyttöympäristössä valaisinta voi käyttää ilman vaaraa. Luokituksia ei saisi jättää huomioimatta missään tilanteessa.

ATEX-tilaluokitus

Luokka 0 (kaasu): Räjähdyskelpoinen ilmaseos esiintyy jatkuvasti tai pitkäaikaisesti.

Luokka 1 (kaasu): Räjähdyskelpoinen ilmaseos esiintyy normaalitoiminnassa satunnaisesti.

Luokka 2 (kaasu): Räjähdyskelpoisen ilmaseoksen esiintyminen normaalitoiminnassa on epätodennäköistä ja se kestää esiintyessään vain lyhyen ajan.

Luokka 20 (pöly): Ilman ja palavan pölyn muodostama räjähdyskelpoinen ilmaseos esiintyy jatkuvasti, pitkäaikaisesti tai usein.

Luokka 21 (pöly): Ilman ja pölyn muodostama räjähdyskelpoinen ilmaseos esiintyy normaalitoiminnassa satunnaisesti.

Luokka 22 (pöly): Ilman ja pölyn muodostaman räjähdyskelpoisen ilmaseoksen esiintyminen normaalitoiminnassa on epätodennäköistä ja se kestää esiintyessään vain lyhyen ajan.

Pitkän kokemuksemme ansiosta osaamme huomioida erilaiset vaativat teollisuuden räjähdysalttiit tilat ja asennusympäristöt. Voit huoletta jättää vaativan tilasi valaistussuunnittelun ja asennustyön meille.

Suosittua sisältöä