Valaistuksen ohjausjärjestelmät

Langallisella tai langattomalla valaistuksen ohjausjärjestelmällä enemmän joustavuutta ja energiansäästöjä.

Erilaiset langalliset ja langattomat valaistuksen ohjausjärjestelmät yleistyvät kovaa vauhtia LED teknologian kehittyessä entisestään. Valaistuksen automatisointi tuo joustavuutta ja tehostaa yrityksen operatiivista toimintaa, koska valaistusta voidaan säätää tilojen ja tiloissa tapahtuvien toimintojen mukaan. Valaistuksen automatisointi myös lisää työntekijöiden viihtyvyyttä ja turvallisuuden tunnetta, mutta ennen kaikkea valaistuksen ohjauksella saavutetaan 10-30% korkeammat energiansäästöt sekä pidennetään valaisimien elinkaarta ja huoltoväliä. Autamme asiakkaita valitsemaan oikean valaistuksen ohjausjärjestelmän ja valaisimet kohteen vaatimusten mukaan.

Valaistuksen kannattaa vain harvoin palaa täydellä teholla joka tilassa. Valaistuksen ohjausjärjestelmän avulla pyritäänkin tuomaan oikea määrä valoa sinne missä sitä tarvitaan, silloin kun sitä tarvitaan. Hyvin toteutettu valaistuksen ohjaus tukee aina sekä työtehtäviä että työntekijöitä. Useimmat valaistuksen ohjausjärjestelmät mahdollistavat jopa käyttäjäkohtaiseen valaistuksen säätämisen, jolla on iso vaikutus työntekijöiden vireyteen, hyvinvointiin ja tehokkuuteen.

Valaistuksen ohjausjärjestelmiä on saatavilla langallisina tai langattomina. Langallisissa ohjausjärjestelmissä ohjauskomponentit ja valaisimet yhdistetään toisiinsa ohjausjohtimilla. Langattomassa järjestelmässä ohjauskomponentit ja valaisimet kommunikoivat toistensa kanssa radioaaltojen välityksellä. Oikean ohjausjärjestelmän valintaan vaikuttaa mm. tilan koko ja luonne, tilassa tapahtuvat työtehtävät, valaisinpisteiden määrä ja yhteensopivuus muihin olemassa oleviin järjestelmiin.

Langaton valaistuksen ohjaus

Nykyään pääosa valaistuksen ohjausjärjestelmistä on langattomia ja sopivat yhtä lailla uudiskohteisiin kuin saneerauskohteisiin. Langattomasti toteutettujen ratkaisujen valaisimissa on integroidut sensorit, jotka kommunikoivat keskenään. Tällöin erillistä ohjauskaapelointia ei tarvita. Langattomissa järjestelmissä valaisimien ryhmittely on helppoa ja ryhmittelyä on myös yksinkertaista muuttaa tilojen käyttötarkoituksen muuttuessa. Lisäksi järjestelmän laajentaminen uusiin tiloihin tai rakennuksiin sekä uusien valaisimien lisääminen järjestelmään on helppoa. Langaton valaistuksen ohjaus on erittäin kustannustehokas sekä nopea asentaa ja käyttöönottaa. Valaistus ohjelmoidaan mutkattomasti esimerkiksi kaukosäätimellä tai mobiilisovelluksella ja sitä voidaan ohjata mobiililaitteen lisäksi erilaisilla käyttöpaneeleilla.

Langallinen DALI-ohjaus

DALI on avoin IEC 62386 standardin mukainen valaistuksen ohjausjärjestelmä. Avoin järjestelmä tarkoittaa sitä, että DALI-ympäristöön voidaan kytkeä usean valmistajan laitteita. Eri järjestelmiä voidaan yhdistää yhteen reitittimien, sisääntuloyksiköiden tai muiden väyläratkaisujen avulla.

DALI-ohjausjärjestelmässä jokaisella valaisinpisteellä on oma osoitteensa. Tämä mahdollistaa yksittäisten valaisimien ohjaamisen, valaisimien ohjaamisen ryhminä tai tilanneohjauksella. Yhdessä̈ DALI-järjestelmässä voi olla enintään 64 laitetta ja siihen voidaan ohjelmoida 16 erilaista ryhmää ja tilannetta. Järjestelmän käyttöönotto ja muutokset edellyttävät ohjelmointia ohjelmointityökalulla. DALI-järjestelmät voidaan integroida myös kiinteistöautomaatiojärjestelmään.

Tapoja ohjata valaistusta

Valaistusta voidaan ohjata monella eri tavalla. Lopulliset ohjaustavat määritelläänkin sinun tavoitteidesi mukaisesti. Tavoitteena voi olla esimerkiksi: tunnelman luonti, energiansäästö, hyvinvoinnin parantaminen, työtehokkuuden lisääminen, turvallisuuden luominen tai vaikka kaupallisuuden kasvattaminen. Ymmärtämällä tavoitteitasi voimme luoda oikean tavan ohjata valaistusta yrityksessäsi.

Tyypillisimpiä tapoja ohjata valaistusta:

  1. Päälle / pois ohjaus
  2. Himmennys
  3. Läsnäolo-ohjaus
  4. Päivänvalo-ohjaus
  5. Tilanneohjaus

Valaistuksen ohjaus ulkovalaistuksessa

Hyvällä ulkovalaistuksella on erittäin suuri merkitys etenkin Suomessa, missä on pimeää ison osan vuodesta. Hyvä ulkovalaistus auttaa jalankulkijoita ja autoilijoita näkemään paremmin ja luomaan turvallisuuden tunnetta. Valaistuksella myös lisätään alueiden ja kaupunkien vetovoimaa ja luodaan viihtyisyyttä. Valaistuksen ohjauksella onkin suuri merkitys hyvässä ja energiatehokkaassa ulkovalaistuksessa.

Valaistuksen ohjauksen avulla saadaan ulkovalaistus toimimaan oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Myös valaistuksen määrää ja kirkkautta voidaan säätää ohjauksen avulla. Ulkovalaistuksen ohjauksessa valaisimia voidaan ohjata jopa yksilö tasolla, mutta tyypillisintä on ohjata ulkovalaisimia alueittain. Ulkovalaistuksen ohjauksessa tyypillisimpiä tapoja ohjata valaistusta ovat päivänvalotunnistukseen pohjautuva valon himmennys ja kirkastuminen sekä läsnäolotunnistus.

Ulkovalaisimien ohjauksen tuleminen markkinoille on mullistanut mm. ulkovalaisimien säätämisen, koska se voidaan tehdä kustannustehokkaasti konttorin tietokoneelta eikä nosturinnokassa paikan päällä.

Tutustu Roclan Trukkitehtaan valaistussaneeraukseen.

Suosittua sisältöä