Teollisuusvalaistus

Laadukas teollisuusvalaistus parantaa turvallisuutta ja tehokkuutta sekä lisää viihtyvyyttä.

Valaistukseen kiinnittää yleensä huomiota silloin kun valaistus ei ole riittävä, se häikäisee tai sitä on väärässä paikassa väärään aikaan. Tehokas ja työtehtäviä tukeva teollisuusvalaistus ei ole itsestään selvä asia yrityksissä, vaikka sen tuoma lisäarvo on kiistatonta. Optimaalisella teollisuusvalaistuksella on suora yhteys mm. työtapaturmien määrään, työtehokkuuteen ja virheettömyyteen. Kukapa ei haluaisi investoida valaistukseen, jos sen tuomat hyödyt ovat suoraan mitattavissa rahassa?

Optimaalinen teollisuusvalaistus

Teollisuuden tiloja on monenlaisia, mikä tarkoittaa, että myös valaistuksen täytyy olla räätälöity tilaan ja tilassa tapahtuviin työtehtäviin sopivaksi. Myös teollisuusvalaistukselle on määritelty valaistusstandardit, jotka tulisi ottaa huomioon valaistuksen suunnitteluvaiheessa. Näin valaistus saadaan oikeasti tukemaan tilan käyttötarkoitusta. LED-valaistus onkin erittäin kestävä ja turvallinen sekä kustannustehokas valinta monenlaisiin tuotantotiloihin, tehtaisiin, pienteollisuushalleihin ja korjaamoihin.

Ammattitaidolla suunniteltu teollisuusvalaistus yhdistettynä laadukkaisiin, pitkäikäisiin ja tehokkaisiin LED-valaisimiin pienentää liiketoiminnan kuluja vähentämällä käyttökatkoja, virheitä ja hävikkiä, samalla lisäten työntekijöiden tehokkuutta ja hyvinvointia. Hyvä teollisuusvalaistus myös parantaa työturvallisuutta ja pienentää energiankulutusta.

Parempi työtehokkuus:
Optimaalisesti valaistussa tilassa virheet tuotantolinjoilla pienenevät, koska työntekijät näkevät paremmin mitä tehdä riittävän valon ja minimaalisen häikäisyn ansiosta. Kun virheet vähenevät, vähenevät myös hävikki ja käyttökatkokset.

Kasvanut työturvallisuus:
Turvallisen työympäristön luominen on kaikissa yrityksissä elinehto. Turvallisuuden maksimointi kasvaa erityisesti teollisuuden alan yrityksissä, koska tuotantotilat ovat monesti vaikeakulkuisia tai sokkeloisia. Valaistus ei saa häikäistä ja sitä pitää olla riittävästi.

Lisääntynyt työviihtyvyys:
Työntekijät viihtyvät työtiloissa paremmin ja sairauspoissaolot vähenevä, kun valaistus tukee työntekijöiden hyvinvointia ja luonnollista vuorokausirytmiä. Valaistuksen värisävyllä ja kirkkaudella on suuri merkitys. Älykäs teollisuuden valaistus voidaan ohjelmoida esimerkiksi siten, että se himmenee ja kirkastuu tiettyihin vuorokaudenaikoihin.

Pienempi energiankulutus:
Valaistus voi olla jopa 80% tuotantotilan energiakuluista, joten se on asia, johon kannattaa panostaa. LED-valaisimet yhdistettynä älykkääseen valaistuksen ohjaukseen voi pienentää energiankulutusta jopa 90%.

Signifyin Philips LED-teollisuusvalaisimet

Käyttämämme Signifyin huippulaadukkaat Philips-valaisimet täyttävät teollisuuden kaikki vaatimukset esimerkiksi tehon ja toiminta- ja huoltovarmuuden osalta. Valaisimissa on myös otettu huomioon teollisuudelle tyypilliset erityispiirteet, kuten pölyiset ympäristöt, korkeat ja matalat lämpötilat sekä kemikaalikestävyys. Tuotevalikoima on erittäin laaja ja löydämme sieltä aina sinun liiketoimintaasi sopivat valaisimet. Tarpeen vaatiessa valaisimet voidaan myös räätälöidä tarpeisiin sopiviksi.

Valaistuksen ohjauksella lisää elinikää ja säästöjä

Älykkäällä valaistuksen ohjauksella voidaan pidentää valaisimien käyttöikää ja saada lisäsäästöjä ohjaamalla valoa sinne missä sitä tarvitaan, silloin kun sitä tarvitaan. Tällöin valaisimet eivät pala täydellä teholla koko ajan joka tilassa. Varastoissa tai tuotantotiloissa voidaan esimerkiksi tehdä tila- tai aluekohtaista valaistustasojen säätämistä. Valot syttyvät haluttuun valaistustasoon havaittuaan liikkeen ja ne himmentyvät tai sammuvat kokonaan ohjelmoidun aikaviiveen kuluttua, mikäli alueella ei enää työskennellä.

Älykäs valaistuksen ohjaus myös mahdollistaa tilojen käyttöastetietojen keräämisen, jonka pohjalta valaistus voidaan automatisoida ja säätää optimaaliseksi.

Tutustu Roclan Trukkitehtaan valaistussaneeraukseen.

Suosittua sisältöä