Pyroll Group

ikoni

75%

Energiansäästöt

ikoni

3 vuotta

Takaisinmaksuaika

ikoni

650

Valaisinta

Pyroll – tehtaiden ja varastojen valaistus

Valoremontti Oy toteutti LED-valaistuksen useampiin Pyrollin tuotanto-, varasto- ja toimistotiloihin sekä ulkoalueille. Uusinnan ansiosta Pyrollin toimitiloissa ei tarvitse enää käyttää aikaa valaisinten huoltotöihin, samalla toimitilojen ja ulkoalueiden valaistusolosuhteet ja energiatehokkuus paranivat merkittävästi. Uusinta toteutettiin leasing-mallilla, jossa investointi maksaa itsensä takaisin energiansäästöllä kolmessa vuodessa.

Pyroll, yksi Pohjoismaiden johtavista paperin, pahvin, kartongin ja muovin jalostajista, päätti vaihtaa vanhojen energiasyöppöjen valaisimien tilalle energiatehokkaat ledit ja älykkäät valaistusjärjestelmät. Valoremontti Oy toteutti Tampereella, Tervajoella, Valkeakoskella, Tuusulassa ja Siltakylässä sijaitseviin tuotantolaitoksiin uudistuksen avaimet käteen -toimituksena. Tuotantotilojen lisäksi valaistus uusittiin myös toimistoihin, varastoihin ja ulkoalueille. Valaistuksen avulla Pyroll pääsi asetettuihin tavoitteisiin, jotka olivat energiansäästöt, huoltovapaus ja huoltokustannusten minimointi, työturvallisuuden ja työviihtyvyyden parantaminen.

Ratkaisuksi valittiin Philipsin korkealaatuiset valaistustuotteet ja valaistusohjausjärjestelmät, jonka avulla valaistusta voidaan ohjata älykkäästi tilojen käytön mukaan. Uusi valaistusjärjestelmä toi 75 % energiansäästöt. Joustava järjestelmä mahdollistaa myös tulevaisuudessa tarvittavat muutokset, mikä maksimoi ympäristöystävällisen valaistuksen jatkossakin.

Pyroll toimii pääsääntöisesti paperi- ja kartonkiliiketoiminnassa, jatkojalostaen isojen paperi- ja kartonkitehtaiden tuotteita. Yrityksen toimialoja ovat sopimusjalostus, pakkaustoimiala sekä paperitukku. System development manager Petri Kuitunen edustaa Pyrollin sopimusjalostusta, jonka alaisuudessa toimii Suomessa kaksi ja Keski-Euroopassa kolme tuotantoyksikköä.

– Valaistuksen uudistus toteutettiin meidän molempiin sopimusjalostusyksikköihin sekä useisiin yksiköihin pakkausten ja paperitukun puolella. Sopimusjalostusyksikkömme Siltakylässä oli ensimmäinen kohde, jota pääsin seuraamaan läheltä tilaajan ominaisuudessa. Kun siitä saatiin hyvät kokemukset, näimme ledivalaistuksen potentiaalin meidän muissakin yksiköissä. Näin hanketta lähdettiin jalkauttamaan laajemminkin Pyrollin toimipisteisiin, Petri Kuitunen toteaa.

Vanhat loisteputket ja elohopealamput vaihtuivat ledeihin

Pyrollin yksiköissä oli käytössä edelleen vanhan malliset loisteputket, jotka haluttiin päivittää ledeihin.

– Vanhojen loisteputkien tuottama valo ei ollut enää kovin hyvää ja huomasimme, että meillä meni aika paljon aikaa vuodessa valaisinten vaihtamiseen, sillä meillä on aika isot tuotantotilat. Varsinkin tuotantokoneiden päälle oli hankalaa päästä vaihtamaan rikkoutuneita loisteputkia. Ledibuumin nostaessa päätään, aloimme miettimään vaihtoehdon hyötyjä.

Toinen uusinnan taustalla vaikuttanut tekijä oli Kuitusen mukaan Pyrollin materiaalivarastoissa käytössä olleet vanhat elohopealamput, jotka ovat poistuneet markkinoilta. Lisäksi niissäkin oli Kuitusen mukaan aika huono valo ja valaisinten vaihtoväli oli kohtalaisen lyhyt.

– Tämän seurauksena aloimme miettimään, että olisiko tässä jotain muuta järkevää vaihtoehtoa. Suunnilleen samoihin aikoihin saimme tarjouksen Valoremontilta. He olivat hyvin motivoituneita tekemään Pyrollille referenssikohteen. Uskoimme projektiin ja lähdimme toteuttamaan sitä.

Valoremontin asiantuntemus vakuutti Pyrollin

– Koko projekti lähti liikkeelle hyvin. Valoremontilta tuli asiantuntevat kaverit, jotka tekivät meille asiantuntevat esitykset. Heillä oli tarjolla hyvä paketti, joten uskalsimme lähteä kokeilemaan sitä. Toki vaakakupissa painoi myös yrityksen paikallisuus, Kuitunen kertoo.

Projektin kautta Pyrollilla oli tavoitteena saavuttaa parempi valaistus, jonka ansiosta tuotanto- ja varastotiloissa ei ollut enää pimeitä kohtia. Tavoitteena oli saavuttaa myös huollon helppous, koska LED-valaisimia ei tarvitse uusia kovin usein.

– Kun valmistamme paljon mm. elintarviketuotteita, kaikkien valaisinten tulee olla rikkoutumattomia, joten ledi toimii tässäkin mielessä todella hyvin – merkittävää energiansäästöä unohtamatta. Saimme projektin alussa hyvät laskelmat, joista kävi ilmi, mitä valaistuksen uusinta tulee vuositasolla säästämään. Teimme valaistuksesta leasing-sopimuksen Valoremontin kanssa, jonka kautta olemme päässeet maksamaan projektia takaisin kuukausi- ja vuosisäästöillä.

Kuitusen mukaan projekti on ollut onnistunut, valaisimia ei ole tarvinnut vaihtaa ja valaistus on parantunut merkittävästi.

– Kun olemme tekemisissä kartongin kanssa ja se menee painettavaksi painotaloon, tulee kartongin pintaa tarkastella todella tarkasti, ettei meiltä jää siihen mitään vanoja tai jälkiä ja ettei raaka-aineessa ei ole valmiiksi jotain vialla. Uusittu valaistus paljastaa mahdolliset virheet paljon selvemmin. Toki hyvä valaistus vaikuttaa osaltaan positiivisesti myös työturvallisuuteen.

Työntekijät ovat olleet Kuitusen mukaan tyytyväisiä parempiin valaistusolosuhteisiin.

– He näkevät paremmin ja työskentely on helpottunut tätä kautta. Hyvä valo parantaa työskentelymukavuutta ja nyt voidaan paljon helpommin vahtia tuotannon laatua. Nyt varastossakin nähdään selkeästi joka suuntaan, eikä siellä ole enää valaistuksen katvealueita.

Kuitunen kertoo, että Valoremontin laskelmassa puhuttiin noin kolmesta vuodesta, jonka aikana valaistus maksaa itsensä takaisin, tämän jälkeen se tuottaa pelkkää säästöä.

– Tilaus hoidettiin Valoremontin puolelta todella siististi ja tyylikkäästi myös tilauksen jälkihoidon osalta. Jos valaistuksessa huomattiin jotain korjattavaa, puutteet käytiin korjaamassa todella hienosti. Valoremontilla oli selkeä tahtotila parantaa meidän valaistusta, Kuitunen kiittelee.

image of quoted person

Petri Kuitunen

Tuotantopäällikkö

quotation marks

Laadukas valaistus on parantanut varastojen työturvallisuutta ja tuonut tehtaille selkeitä säästöjä energiankulutukseen.

Lisää referenssejä